Nejnižší ceny na českém internetu, zboží je skladem, objednávejte na 774422900.

Otázky - Pojmy

Satelitní zkratky, pojmy, odpovědi


1080i
Zobrazovaci mod standardu HDTV při kterem je obraz rozdělen na 1080 vertikalnich linek. Pismenko “i” znači slovo interlaced, neboli “prokladaně”. Rozlišeni obrazu je 1920 ? 1080 pixelů a poměr stran 16:9, nicmeně počet pixelů je polovični oproti modu 1080p, tedy 1,04 milionu. Nejčastěji se využiva frame-rate, tedy počet snimků za sekundu, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je tak papirově nižši než v připadě 1080p. Skutečny, viditelny rozdil mezi 1080i a 1080p je pouhym okem jen nesnadno postřehnutelny. Navic 1080i podporuji i levnějši HDTV televize označene logem HD Ready.


1080p
Nejkvalitnějši zobrazovaci mod standardu HDTV. Pismenko p znači slova “progressive scan” neboli neprokladany obraz. To znamena, že jeden snimek se sklada z 2,07 milionu obrazovych bodů neboli pixelů. Rozlišeni je tedy 1920 ? 1080 bodů. Někdy je 1080p označovano jako “plne” HDTV rozlišeni. Poměr stran je 16:9. Obrovsky objem přenašenych dat klade obrovske naroky nejen na přenos, ale take na zobrazovani a předevšim snimani takoveho obrazu. Nicmeně dnešni procesory už jsou bez problemu schopny takovy obraz kodovat i dekodovat a zobrazovat. Obraz standardu 1080p může byt zobrazovan rychlosti 24, 25 nebo 30 snimků za sekundu. Při 30 snimcich za sekundu (1080p30) se pak jedna o v současne době nejnaročnějši zobrazovaci kvalitu. Do budoucna se počita i s frame-rate (počtem snimků za sekundu) kolem 50 až 60, nicmeně to už bude nutne použivat pokročile kodeky jako H.264/MPEG-4. Televize schopne zobrazovat standard 1080p jsou označovany logem “Full HD“. Signal je do nich přenašen pomoci rozhrani DVI či HDMI.

480i
Rozlišeni obrazovky, kdy je obraz vertikalně rozdělen na 480 linek prokladaně (pismenko i znači “interlaced”) a obvykle 704 nebo 720 bodů (pixelů) horizontalně s poměrem stran 4:3. Toto rozlišeni je zakladem všech SDTV obrazovek.
 

480p
Rozlišeni obrazovky, kdy je obraz vertikalně rozdělen na 480 linek neprokladaně (pismenko p znači “progressive”) a obvykle 704 nebo 720 bodů (pixelů) horizontalně s poměrem stran 4:3 na SDTV obrazovkach. Na HDTV obrazovkach ziskava rozlišeni 480p horizontalně 854 pixelů a poměr 16:9. Počet obrazů za sekundu (frame-rate) může byt 24 nebo 30. Maloktere klasicke CRT televize podporuji rozlišeni 480p, nejčastějšim rozlišenim klasickych SDTV je 480i.

720p
Zobrazovaci mod standardu HDTV při kterem je obraz rozdělen na 720 vertikalnich linek. Pismenko p znači slova “progressive scan” neboli neprokladany obraz. To znamena, že jeden snimek se sklada z 0,92 milionu obrazovych bodů neboli pixelů. Rozlišeni je tedy 1280 ? 720 bodů. Poměr stran je 16:9. Nejčastěji se využiva frame-rate, tedy počet snimků za sekundu, nastaveny na 24, 25, 30, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je velmi blizka 1080i, a tedy mnohem kvalitnějši než u standardů jako je PAL, NTSC či SECAM.

Anténa
Zařizeni k přijmu nebo k vysilani radiovych signalů, je to čast vysokofrekvenčniho vedeni upravena tak, aby učinně vyzařovala energii do prostoru. Anteny se děli na anteny přijimaci a anteny vysilaci (v principu ale může každa antena vysilat i přijimat): vysilaci antena je určena k přeměně elektricke energie na energii elektromagnetickych vln, přijimaci antena naopak slouži k přeměně energie elektromagnetickych vln na elektrickou energii, přijimaci a vysilaci zaroveň. Elektromagneticke vlny vyzařuje každy vodič, kterym prochazi střidavy elektricky proud. Antena je pravě vodič, ktery je upraven takovym způsobem, aby vyzařoval maximalni množstvi elektricke energie a naopak. Ne každe uspořadani vodičů zaručuje maximum vyzařovane energie. Napřiklad kroucene dvoulinky, použivane v telekomunikacich, maji množstvi vyzařovane i přijimane (rušeni)energie optimalizovane na minimum. Jako nejjednodušši antenu lze využit synteticky zařič, takzvany dipol. Ten vychazi z useku vedeni o delce poloviny vlnove delky vysilaneho/přijimaneho signalu.


ASO
Analog Switch-Off - termin označujici uplne vypnuti analogoveho vysilani. Nejzazši termin pro ČR je stanoven na 31. 12. 2012, nicmeně se předpoklada plny přechod na digitalni vysilani již v roce 2009, nebo 2010.


Astra
Ochranna znamka a obchodni nazev společnosti Societe Europeenne des Satellites, ktera vlastni a provozuje satelitni system ASTRA.
 

Azimut
Udava zeměpisny uhel ve stupnich; měři se ve směru hodinovych ručiček tzn. od severu k vychodu. Nezavisle na potřebnem azimutu a elevaci je nutno uvažit velikost parabolicke anteny.

BER
Bitova chybovost (Bit Error Rate) - Označuje kvalitu přijimaneho demodulovaneho digitalniho signalu. Čim nižši je chybovost, tim lepši je signal. Přiklad: chybovost 10-4 představuje jednu chybu na 10 000 bitů.

Blu-ray
Generace optickych disků, nastupce DVD. Pro čteni a zapis na BD media (Blu-ray disk) se využiva modreho laseru, odtud take nazev. Z kratši vlnove delky laseru plyne take možnost nahustit na jedno medium vice dat. Na jednu stranu Blu-Ray disku lze zaznamenat až 25 GB (jednovrstve medium) oproti 4,7 GB na DVD. Diky vyšši kapacitě lze na BD mediich snadno ukladat video a filmy v HD kvalitě. Pro kompresi videa se použiva nejčastěji kodeků MPEG-2 či H.264.
 

Byte (bajt)
Paměťove misto o velikosti osmi bitů . 1 byte = 8 bitů; 1 Kbyte = 1024 bytů; 1 Mbyte = 1024 Kbytů (KB); 1Gbyte = 1024 Mbytů (MB).

CA modul
Conditional Access - modul podobny PCMCIA kartě, ktery se zasouva do CI slotu přistroje a umožni dekodovani systemu ve kterem vysila provozovatel určiteho paketu. Pro přijem některych paketů je nutne použit i přistupovou kartu, ktera se vklada do CA modulu.

CI
Common Interface - volny slot určeny pro vloženi CA dekodovaciho modulu. CI slot umožni po zasunuti přislušneho CA modulu přijem programů v různych kodovacich systemech. Kodovaci systemy: BetaCrypt, Conax, CryptoWorks, Irdeto, KeyFly, Nagravision, Seca/Mediaguard, Neotion SHL (Sky Crypt), TPS Crypt, Viaccess, XCrypt, atd.

Cinch
Konektor pro přenos analogoveho audio a videosignalu. Konektory jsou odlišne třemi barvami: žluty - video, bily - levy kanal, červeny - pravy kanal. Některe satelitni přijimače maji digitalni koaxialni audio vystup (cinch - černa barva).

Conax
Druh kodovaciho systemu pomoci něhož se řidi a kontroluje přistup uživatele na zpoplatněne a autorskym pravem chraněne služby. Pomoci originalnich přistupovych karet v tomto kodovacim systemu je možne sledovani placenych stanic.

Conditional ACCESS
System Conditional ACCESS (CA) kontroluje přistup uživatele k službam a programům, ktere jsou z důvodu ochrany autorskych prav a komerčnich důvodů zakodovane.
 

CryptoWorks
Druh kodovaciho systemu pomoci něhož se řidi a kontroluje přistup uživatele na zpoplatněne a autorskym pravem chraněne služby. Pomoci originalnich přistupovych karet v tomto kodovacim systemu je možne sledovani placenych stanic. CryptoWorks  je nejrozšiřenějši kodovaci system v Česke republice od společnosti Philips. V tomto kodovacim systemu jsou vysilany programy paketu CS Link, Skylink a UPC Direct. Pro přijem českych nebo slovenskych programů při použiti přistupovych karet Gital, Skylink nebo UPC Direct je zapotřebi satelitni přijimač s vestavěnym dekoderem (čtečkou karet) CryptoWorks.
 

CVBS
Composite video; Kompozitni videosignal - Způsob nejdostupnějšiho připojeni analogoveho videosignalu mezi přistroji spotřebni elektroniky. Tento způsob propojeni je zavisly na použitem systemu modulace barev. V ČR a většině Evropy se použiva system PAL.

Časovač
Časovač - anglicky "timer". Zařizeni či programova komponenta, ktera provadi nějakou akci v pravidelnych intervalech.

DAB
Digital Audio Broadcasting – system pro přenos kvalitnich audio programů s využitim zemskych (T-DAB) a družicovych (S-DAB) vysilačů.
 

dB
Jednotka decibel je logaritmicka poměrna jednotka, např. pro napěti plati: U [dB] = 20 log(U1 [V] / U2 [V]). Jednotka dBm definuje vykon vztaženy k 1mW, tedy P [dBm] = 10 log(P [mW] / 1 [mW]). Vykon 1 mW odpovida tedy 0 dBm. Šum v C/N se uvadi jako šumova hustota, tedy take jako vykon. U některych vyrobců jsou udavany jine jednotky u citlivosti přijimače: dBμV nebo dBμV/Ohm. Jedna se o napěti dodavane antenou vztažene k 1 μV. Vždy je nutne jak u napěti, tak u vykonů uvadět na jake impedanci jsou - u přijimačů v drtive většině 75 Ohmů. Převod mezi napětim a vykonem lze provest podle Ohmova zakona.
 

Dekodér
Přistroj, ktery (obvykle ve spojeni s čipovou kartou) dekoduje zakodovane signaly a poskytuje uživateli přistup ke službě. Při digitalnim přijmu je dekoder zabudovany do přijimače (Integrated Reception Decoder, IRD).
 

Digitalizace
Proces přechodu z analogoveho na digitalni televizni vysilani. V Česke republice bude tento přechod dokončen do června 2012, kdy bude vypnuto analogove vysilani v poslednich dvou regionech (Jesenicko a Zlinsko). V budoucnu je možne očekavat proces digitalizace i u rozhlasoveho vysilani.
 

Digitalni
System, ktery zpracovava informace prostřednictvim elektrickych impulzů "zapnuto-vypnuto", "vysoky-nizky" nebo "1/0". Nikoli prostřednictvim spojitě se měnicich signalů, jako je tomu u analogoveho systemu.
 

Digitalni komprese
Redukce množiny dat určenych k přenosu (obrazove, zvukove a datove signaly), ktera vede – co do kvality přijmu - k minimalnim ztratam jakosti, současně ale maximalně využiva stavajici přenosove kapacity. Takovym způsobem lze přenašet současně vice digitalně zhuštěnych televiznich programů misto jednoho nekomprimovaneho analogoveho programu. Komprese se provadi hlavně eliminaci redundantnich dat.
 

DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control -  komunikačni protokol pro ovladani přislušenstvi satelitniho kompletu. Použiva se pro ovladani natačeciho zařizeni satelitnim přijimačem, nebo pro ovladani přepinače při vice zdrojů signalu z jedne nebo vice parabol. Napajeni a přenos povelů probiha po jednom koaxialnim kabelu.
DiSEqC 1.0 - umožňuje přepinat mezi 4 zdroji satelitniho signalu
DiSEqC 1.1 - umožňuje přepinat mezi 16 zdroji signalu
DiSEqC 1.2 - umožňuje přepinat mezi 16 zdroji signalu a ovladat motor pro horizontalni natačeni paraboly
DiSEqC 2.0 - přidava obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1 - přidava obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2 - přidava obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.2
DiSEqC 3.0 - jako 2.x, plus možnost řizeni přes externi sběrnici
 
Displej
Zařizeni pro zobrazovani informaci např. textu, obrazu v různe podobě. V elektronickych přistrojich slouži k zobrazovani různych udajů (Anglicky - display).

Družice
Telekomunikačni družice jsou uměle satelity Země vyrobene lidmi. Diky nim je možne přenašet data z jednoho konce světa na druhy. Do kosmu je vynašeji buď raketoplany nebo rakety. Telekomunikačni družice obvykle krouži okolo Země na tzv. geostacionarni draze - tzn. že se stale vznašeji nad stejnym mistem. Družice se obvykle sklada ze dvou hlavnich časti. Prvni čati jsou fotovoltaicke članky, ktere družici zasobuji elektřinou ze vyrobenou Slunce. Diky nim jsou některe družice vidtelne ze Země - vypadaji jako male hvězdy. Druha čast je vlastni tělo družice. Sklada se z přijimače a vysilače. Přenos samotny probiha nasledovně: Pozemni stanoviště vyšle signal k družici, ta jej zpracuje a pošle k Zemi na jine pozemni stanoviště. Družice tedy působi jako jakasi „zrcadla“, ktera odraži signal zpatky k Zemi.

DTH
Direct To Home - přimy satelitni přijem. Přijem satelitniho programu do soukrome domacnosti přes vlastni parabolickou antenu.

DVB
DVB - Digital Video Broadcasting. Expertni skupina majici asi 200 členů z 25 zemi světa. Skupina se zabyva řešenim digitalni televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitalni satelitni televize (DVB-S), digitalni kabelove televize (DVB-C) a digitalni pozemni televize (DVB-T).

DVB-C
Digital video broadcasting - cable; Standard digitalniho vysilani přenašeneho kabelem.


DVB-H
Digital Video Broadcasting - Handhelds. DVB-H je standard pro přijem digitalniho televizniho vysilani mobilnimi telefony a PDA. Pro vysilani se použiva sitě pozemskych vysilačů, podobnych vysilačům pro DVB-T.


DVB-S
Digital video broadcasting - satelite; Standard digitalniho vysilani přenašeneho satelitni cestou.


DVB-S2
Nastupnicky standard pro satelitni digitalni televizni vysilani. Zvyšuje přenosovou učinnost až o 30% oproti standardu DVB-S.
 

DVB-T
Digital Video Broadcasting Terrestrial - Evropsky standard digitalni pozemni televize, vytvořeny sdruženim DVB. Pomoci tohoto systemu je přenašen proud audiovizualnich dat komprimovanych pomoci metod MPEG-2 či H.264. Digitalni televize postavena na tomto systemu umožňuje nabidnout kupřikladu interaktivnějši služby - internet, email, nakupovani online apod.
 

DVD
Digital versatile disc - Standard digitalniho domaciho kina, použiva data v kompresi MPEG-2.

Elevace
Elevace označuje vyškovy uhel parabolicke anteny ve stupnich při pohledu z horizontu
 

EPG
EPG (Electronic Program Guide) je standard umožňujici posluchači v ramci DAB vysilani přijimat na displej sveho přijimače textove a graficke informace přidružene k vysilanemu signalu. Pro přijem EPG je nutno zakoupit přijimač, ktery tento standard podporuje. Diky EPG je možne přijimat detailni informace o pravě vysilanem programu, umožňuje však tež automaticky nahravat vybrane pořady.
 

ERP
Effective Radiate Power - Efektivni vyzařeny vykon. Je to udaj uvaděny u vysilačů a vyjadřuje vykon vyzařeny vysilaci antenou.
 

Ethernet
System uspořadani počitačů v lokalni počitačove siti (LAN), navrženy společnosti Xerox Corporation. Jedna se o jeden z nejčastěji použivanych LAN standardů.


FEC
Forward Error Correction = dopředna korekce chyb. Jedna z metod protichyboveho zabezpečeni přenosoveho kanalu. Uroveň toho zabezpečeni je na straně vysilatele volitelna (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zaroveň jeden z nastavitelnych parametrů OFDM demodulatoru digitalniho přijimače.
 

FTA
Volně (nekodovaně) vysilajici stanice – např. veřejnopravni a soukrome, ktere jsou nabizeny bezplatně a jsou financovany rozhlasovymi poplatky nebo reklamou.
 

Full HD
Logo, kterym byvaji označovany HDTV televize/přijimače podporujici rozlišeni 1080p, tedy dosud nejkvalitnějši možne HD zobrazeni. Full HD znamena velice kvalitni, detailni a ostry obraz, ktery vyžaduje stejně kvalitni LCD nebo plazma TV.

HD Ready
Logo označujici HDTV televize přijimat a zobrazovat obsah v HD kvalitě, tedy ve vysokem rozlišeni. Televizni přijimač označeny logem HD Ready musi byt schopen alespoň: zobrazovat rozlišeni 1280?720 alespoň 720 řadků (bodů) horizontalně při 50 Hz a 60Hz (720p) a 1920?1080 při 50 Hz a 60Hz prokladaně, tedy 1080i. Zaroveň musi každa televize označena HD Ready podporovat standard HDCP.
 

HDCP
Zkratka pro High-Bandwidth Digital Content Protection, tedy ochranu digitalniho obsahu ve vysokem rozlišeni. Jedna se system digitalni ochrany prav (DRM) vyvinuty společnosti Intel pro kontrolu digitalniho audio a video obsahu při přenosu skrze rozhrani DVI nebo HDMI. HDCP využivaji přehravače HD-DVD, Blu-Ray a některe DVD přehravače.
 

HDMI
High Definition Multimedia Interface - jedna se o rozhrani určene pro přenos nekomprimovaneho obrazoveho a zvukoveho signalu v digitalni podobě. Toto rozhrani je připraveno pro digitalni televize, DVD přehravače/rekordery, set-top-boxy a dalši digitalni A/V zařizeni.
 

HDTV
System televizniho vysilani poskytujici několikanasobně vyšši rozlišeni obrazu a tedy i vyšši obrazovou kvalitu než tradični formaty PAL, SECAM či NTSC. Navic je signal HDTV přenašen digitalně, takže neztraci kvalitu. Existuji tři hlavni formaty HDTV: nejkvalitnějši 1080p, středně kvalitni 1080i a nejmeně kvalitni 720p. Všechny zachovavaji poměr obrazu 16:9. Pro HDTV vysilani se nejčastěji použiva kompresniho formatu MPEG-2, ktery značně snižuje naroky na přenosove kapacity. Vyhody HDTV oproti běžnemu vysilani: vyšši obrazova kvalita, žadne rozmazane obrazky, žadny šum, širokouhly format obrazu 16:9, tedy jako v kině realističtějši barvy, možnost sledovat programy na obrazovkach s vyššimi uhlopřičkami, kvalitnějši zvuk (Dolby Digital 5.1).
 

High-Band
Frekvenčni pasmo 11,70 GHz až 12,75 GHz použivane pro satelitni přenos. Satelitni system ASTRA toto pasmo využiva vyhradně pro přenos digitalnich programů a služeb.
 

Hot Spot
Veřejny bezdratovy přistupovy bod dovolujici přistup k Internetu. Hotspoty jsou instalovany většinou v hotelech, restauracich, na letištich, nadražich a dalšich veřejnych mistech.

iDTV
Integrated Digital Television = integrovany digitalni televizor. Televizor schopny přijmu pozemniho digitalniho televizniho vysilani (DVB-T) a většinou i analogoveho pozemniho vysilani (hybridni přijimač).
 

ISIPRO
Automaticke stahovani aktualizaci programů přimo ze satelitu. Přistroj vas upozorni, že nalezl nove programy na  družicich, ktere mate nastaveny na satelitnim přijimači a nabidne informaci o možnosti doplněni nově nalezenych stanic do stavajiciho seznamu.

Kodovani
Satelitni vysilani je u mnoha stanic kodovano, rozlišujeme programy FTA (Free to access, nekodovane), FTV (Free to view, kodovane, ale plati se pouze poplatek za vydani karty), zcela placene (nutne platit měsični poplatky). Dekodovani je řešeno většinou pomoci smart karty, ktera je zasunuta do satelitniho přijimače s dekoderem. Nebo je take řešeno většinou pomoci přidavne karty typu CI a ve ktere je dale zasunuta smart karta s dekodovacimi kliči.


Konvertor
Low-noise block converter (LNB, LNC, česky označovan jako "satelitni konvertor") je zařizeni umistěne v ohnisku satelitni anteny (paraboly), přijima signal z družice, zesiluje a převadi jej na nižši kmitočet. Takto konvertovany signal je koaxialnim kabelem přiveden do satelitniho přijimače, ktery jej dale demoduluje a zpracovava. LNB obvykle pracuji na frekvencich 10.7-11.8 GHz 11.6 - 12.7 GHz. Oba rozsahy jsou přepinany pomoci signalu 22kHz. Přepinani polarizace je ovladano stejnosměrnym napětim, ktere do LNB poušti satelitni přijimač. 12.5V - 14.5V nastavi vertikalni polarizaci a 15.5V - 18V horizontalni.

LCD
Liquid crystal display - Displej se sklada z molekul tekutych krystalů, ktere jsou umistěny mezi dvě průhledne elektrody a dva opačně umistěne polarizačni filtry. Displej je vyroben z pevně daneho množstvi bodů - tranzistorů, ktere se rozsvěci a zhasinaji podle potřeby. Cely obraz je navic podsvicen vnitřni lampou. Technologie LCD displejů ma několik znamych vyhod i nevyhod. Předevšim je to nizka doba odezvy jednotlivych, ktera se ještě před par lety pohybovala na urovni těžko snesitelnych desitek milisekund. Dnes už se ji daři postupně snižovat až na jednotky milisekund, diky čemuž můžeme dat sbohem šmouham a duchům v rychlych akčnich scenach. Dalši nevyhodou je nizka hodnota kontrastu, protože displeje prostě a jednoduše nezaři tolik jako konkurenčni technologie. Mezi vyhody patři předevšim kompatnost, energeticka nenaročnost a ostry obraz.
 

Linux
Linux je svobodny operačni system unixoveho typu. Jeho jadro - Linux - bylo vytvořeno Linusem Torvaldsem za pomoci vyvojařů z celeho světa. Linux je vyvijen pod licenci GNU General Public License, takže jeho zdrojovy kod je volně k dispozici každemu.
 

LNB skew
LNB skew (polarizačni uhel) - sklon polarizačni roviny (uhel pootočeni LNB v držaku)
 

Low Band
Frekvenčni pasmo použivane pro satelitni přenos (od 10,70 GHz do 11,70 GHz). Satelitni system ASTRA toto pasmo využiva pro přenos analogovych signalů. V tomto pasmu by se mohly přenašet i digitalni signaly.

MHP
Multimedia Home Platform = multimedialni platforma pro domaci přijimače. Jeden ze standardů, na kterem mohou byte jsou postaveny teměř všechny doplňkove služby digitalniho televizniho vysilani, předevšim nejrůznějši multimedialni a většinou interaktivni aplikace.
 

Modulátor
Pokud je set-top-box vybaven modulatorem, umožňuje konverzi digitalně přijimanych programů do analogoveho formatu, ktery za pomoci modulatoru nasledně „vysila“. Televizor pak může set-top-boxem konvertovany program naladit stejnym způsobem jako jakykoli analogovy vysilač. Timto způsobem je možne zajistit přijem DVB-T i při použiti velmi starych televizorů, ktere nemaji jiny než antenni vstup.
 

MPEG-2
Moving Picture Experts Group; Celosvětově použivany standard redukce (komprese) audiovizualnich dat pro domaci (koncove) použiti. Použivaji ho např. přistroje digitalniho videa (DVD) a digitalni televize (DVB).
 

MPEG-4
Moderni kompresni standard, učinnějši nastupce standardu MPEG-2 Diky efektivnějšimu algoritmu umožňuje vyrazně snižit objem dat přenašenych dat. V souvislosti s českou digitalizaci se o formatu MPEG4 uvažuje spiše v souvislosti s HDTV a nastupnickym pozemnim vysilacim standardem DVB-T2.
 

Multifeed
Multifeedem nebo multifocusem se v satelitni technice nazyva přijem signalu z vice družic na jedne parabole. Při použiti multifocusu se přijima jedna pozici přimo, ostatni konvertory snimaji pouze stranově odražene signaly („šilhaji“). S tim souvisi velikost paraboly, ktera je k tomu třeba. Čim větši parabola, tim lepe. V podminkach ČR pro přijem nejběžnějšich satelitů (Astra, Hotbird, Eurobird) postačuje parabola 80 cm. Pro montaž je potřeba tzv. multifocusovy držak, ktery je nejčastěji v provedeni pro dva a tři konvertory.
 

Multifocus
viz. Multifeed
 

Multiplex
Souhrnny datovy tok, skladajici se z dilčich datovych toků, naležejicich jednotlivym televiznim službam, upraveny pro společne šiřeni vysilaci siti. Za jeho vytvořeni, spravu a šiřeni je zodpovědny provozovatel (poskytovatel) multiplexu.

Nagravision
Druh kodovaciho systemu pomoci něhož se řidi a kontroluje přistup uživatele na zpoplatněne a autorskym pravem chraněne služby. Pomoci originalnich přistupovych karet v tomto kodovacim systemu je možne sledovani placenych stanic. Nagravision využiva Premiere TV, Digi TV, Digital+, atd.
 

NTSC
Analogovy system televizniho vysilani využivany zejmena v USA, Kanadě, Japonsku, Jižni Koreji a některych zemi Jižni Ameriky. Každy obraz vysilany systemem NTSC se sklada ze 484 linek (PAL jich ma 625, tedy i lepši obrazovou kvalitu), ktere se zobrazuji s frekvenci 30 Hz (přesně 29.97). NTSC je system stary vic než 60 let a zejmena v USA ho nyni nahrazuje HDTV.
 

Offsetovy uhel polarizace
Uhel (měřeny od vertikaly), v jakem musi byt nainstalovan konvertor LNB, aby byl zajištěn maximalni vykon přijimaneho signalu. Skutečny uhel zavisi na zeměpisne poloze mista přijmu.
 

OLED
Organic Light-Emitting Diode - OLED displeje jsou složeny z tenkych vrstev organickeho materialu. Nejčastěji se využivaji v malych zařizenich jako jsou MP3 přehravače, mobilni telefony či PDA. Vyrabět velke uhlopřičky je zatim naročne. Do budoucna se však s OLED televizemi a displeji počita jako s nastupci LCD. Vyhody OLED oproti LCD: dokaži zobrazit vice než 16 milionů barev, velmi dobry zorny uhel, vysoky kontrast a jas, minimalni spotřeba proudu ( protože neni třeba podsviceni ), rychla odezva, snadno se čtou i za denniho světla, mohou byt ohybatelne či jinak tvarovatelne.
 

OSD
Onscreen Display - Menu na obrazovce; možnost nastaveni funkci přistroje za pomoci zobrazeni udajů na obrazovce televizoru.
 

OTA
upgrade SW přistroje prostřednictvim satelitu

PAL
Analogovy system televizniho vysilani využivany zejmena v Evropě, kvalitnějši než americky NTSC. PAL byl poprve představen v Německu roku 1963, prvni vysilani se uskutečnilo v Britanii a Německu v roce 1967. PAL ma vyšši rozlišeni než NTSC a je obecně lepši než tento starši standard. Vysilani standardu PAL zobrazuje s frekvenci 50 Hz snimky složene z 625 linek.
 

Parabola
Parabola - parabolicka antena - odraži přijimany signal do sveho ohniska, ve kterem je přijimač - vnějši jednotka (LNB). Čim je větši plocha paraboly,tim silnějši signal bude přijimačem v jejim ohnisku detekovan.Ma tedy větši zisk,roste tim ale jeji směrovost a tim i naroky na přesne nastaveni.Vhodna volba velikosti anteny zavisi na EIRP a energetickych zonach (vyzařovaci diagram satelitu,ktery chceme přijimat). Kvůli velkemu průměru některych parabolickych anten se použivaji tzv. "mesh" anteny, ktere jsou tvořeny sitem, diky čemuž je antena odolnějši povětrnostnim podminkam. Zlepšeni je ale jen velmi male. U satelitni a pozemni mikrovlnne techniky rozlišujeme tyto paraboly: středova (ohniskova - prime focus), offsetova - je tvořena vyseči z ohniskove paraboly a jeji ohnisko leži mimo geometricky střed. Jako satelitni se lepe montuje, neboť odrazna plocha je takřka svisla. Cassegrain - použiva pomocneho hyperbolickeho zrcadla,umistěneho v ohnisku,ktere odraži signal do středu odrazne plochy, v němž je umistěna vnějši jednotka (přijimaci/vysilaci). Použiva se jen u největšich typů v profesionalnich podminkach.
 

PCMCIA
Personal Computer Memory Cards International Association - rozšiřujici slot, vyskytujici se v satelitnich přijimačich pod nazvem CI slot.
 

PIP
Picture-in-Picture - Aplikace přijimače, ktera umožňuje při sledovani určiteho programu zaroveň zobrazit v jednom z rohů obrazovky nahled jineho souběžně vysilaneho programu.
 

Plazma
Způsob tvorby obrazu v plazmovych televizich je specificky tim, že obrazovka se sklada z tisiců malych buněk naplněnych plazmou. Jakmile jsou buňky aktivovany elektřinou, emituji UV zařeni, ktere přinuti fosforovou vrstvu uvnitř se rozzařit. Diky použite technologii se plazmove obrazovky mohou pochlubit zejmena skvělym kontrastem, ktery je podle odborniků na obraz tim nejdůležitějšim aspektem, ktery rozhoduje o tom, zda se vam bude produkovany obrazek libit či nikoliv. Na druhou stranu, je zde take několik podstatnych nevyhod. Zejmena je to nižši a často nestandardni rozlišeni a omezena životnost, kdy plyn v buňkach prostě časem mizi.
 

Polarizace
Směr elektrickeho pole signalu. Satelitni system ASTRA vysila signaly, ktere maji stejnou frekvenci, ale různou polarizaci (horizontalni nebo vertikalni), takže je maximalně využito disponibilni spektrum.
Provider
Zprostředkovatel trvaleho či dočasneho připojeni ke komunikačni siti.
 

PVR
Personal Video Recorder - zkratka označuje přistroje, ktere jsou vybaveny pro přime zachytavani DVB(C/S/T) signalu na digitalni medium (obvykle pevny disk) a jeho nasledne přehravani.

Receiver
Satelitni přijimač. Přijimač, ktery převadi vysokofrekvenčni signaly přichazejici z parabolicke anteny na obrazove (video) a zvukove (audio) signaly.
 

RGB
Red - Green - Blue; Červena - zelena - modra. Způsob nejkvalitnějšiho připojeni analogoveho videosignalu mezi přistroji spotřebni elektroniky. Kvalita se vyznačuje zejmena čistotou barev a kontrastnich přechodů. Zaroveň je tento způsob propojeni nezavisly na použitem systemu modulace barev (PAL, SECAM, NTSC). Ne všechny přistroje jim disponuji.
 

RS-232
Standardni seriove rozhrani použivane pro propojeni přistrojů spotřebni elektroniky s domacim počitačem. Může sloužit k přenosu binarnich dat do přistroje (viz Upgrade).

S-Video
Způsob kvalitniho připojeni analogoveho videosignalu mezi přistroji spotřebni elektroniky. Tento způsob propojeni je zavisly na použitem systemu modulace barev. V ČR a většině Evropy se použiva system PAL.
 

S/PDIF
S/PDIF nebo S/P-DIF je zkratka pro Sony/Philips Digital InterFace (občas uvaděno i Sony/Philips Digital Interconnect Format). Jedna se o kolekci nizkourovňovych a hardwarovych protokolů pro přenos digitalně kodovaneho zvukoveho signalu mezi různymi audio komponentami.
 

Satelitni přijimač
Satelitni přijimač dekoduje signal přijaty parabolickou antenou a konvertovany LNB na nižši frekvenci. Satelitni přijimače rozdělujeme na analogove a digitalni. Vystupem satelitniho přijimače je většinou videosignal (např. PAL, NTSC), ktery je připojen k televizoru (zejm. pomoci SCART, S-Videno nebo HDMI). Digitalni satelitni přijimač dekoduje signal DVB-S (MPEG-2) nebo DVB-S2 (High-definition video MPEG-4).
 

SCART
21 polovy konektor použivany pro přistroje spotřebni elektroniky v Evropě
 

SDTV
Zkratka pro “Standard-definition television”, tedy standardni televizni vysilani, napřiklad v systemech PAL, SECAM nebo NTSC. Oproti HDTV se liši poměrem obrazu (4:3 vs. 16:9) a předevšim vyrazně nižšim rozlišenim, tedy i kvalitou obrazu.
 

Set-top-box
Přijimač digitalniho televizniho vysilani, ktery – ve spojeni s televizorem ve funkci zobrazovaci jednotky - umožňuje přijimat a sledovat digitalni televizni vysilani. Set-top-box může byt obecně určen buď pro zemske nebo satelitni nebo kabelove vysilani (DVB-T, DVB-S, DVB-C) nebo kombinovat dva nebo všechny tři tyto přenosove kanaly v jedinem přistroji. Satelitni set-top-box byva běžně označovan i terminem „satelitni přijimač“.
 

SimulCrypt
Digitalni přijimač ma pouze jeden system přistupovych opravněni (conditional access). Poskytovatelem vysilane signaly ovšem obsahuji informace, ktere mohou byt využivany různymi kontrolnimi systemy. Tak různe digitalni přijimače zpracovavaji vždy ty informace, ktere mohou využit, aby signal dekodovaly. To předpoklada dohodu mezi přislušnymi poskytovateli. Přiklady systemů přistupovych opravněni jsou Viaccess a Mediaguard.
 

Smart Card
Personalizovana čipova karta velikosti šekove karty pro zučtovani u předplacene televize a jinych digitalnich služeb.
 

Streaming
Technika přenosu dat: Data se zpracovavaji jako spojity, nepřerušovany proud – stream. V průběhu rozšiřovani Internetu se stavaji streamovaci technologie stale důležitějši, neboť většina uživatelů nema ještě dostatečně rychly přistup, aby mohli rychle stahovat velke multimedialni soubory. Diky streamingu mohou byt data zobrazovana na obrazovce uživatele dřive, než je přenesen cely soubor.
 

System řizeni přistupu
System, ktery zajišťuje, aby byly přenosove služby přistupne jen opravněnym osobam. System se obvykle sklada ze tři hlavnich prvků: kodovani signalů, kodovani elektronickych "kličů", ktere potřebuje přijemce, a systemu spravy předplatitelů, ktery zajišťuje, aby opravněni přijemci mohli zakodovane programy take skutečně vidět.

Šiřka pásma
Frekvenčni rozsah, měřeny v jednotce Hertz (Hz), ktery může byt obsazen modulovanym nosnym signalem při přenosu v ramci určiteho informačniho systemu. Šiřka pasma je měřitkem kapacity nosne transponderu. Čim větši je šiřka pasma, tim vice informaci lze přenašet.

TCP
Zkratka pro Transmission Control Protocol (přenosovy protokol). TCP je jednim z nejdůležitějšich protokolů v TCP/IP sitich. Zatimco siťovy protokol (IP) pracuje jen s datovymi pakety, umožňuje přenosovy protokol (TCP) dvěma hostitelskym zařizenim navazat spojeni a vyměňovat toky dat. Přenosovy protokol zaručuje doručeni dat a zajišťuje, aby byly datove pakety seřazeny ve stejnem pořadi, v jakem byly odeslany.
 

Teletext
Přenos textovych informaci prostřednictvim televizniho signalu.
 

Timer
Timer - viz. časovač
 

TimeShift
Režim, umožňujici sledovani televizniho programu se zpožděnim (obvykle max. 30 minut). Přiklad: Pokud mate telefonat během zprav, nechcete o ně přijit ani je nechcete ukladat.
 

Transponder
Technicka jednotka na satelitu, ktera přijima program vysilany z pozemni stanice, zesiluje ho, měni jeho polarizaci a na jine frekvenci ho zase posila zpět na Zem.
 

Triple Play
marketingovy pojem pro spojenou nabidku tři služeb - televize, (IP-) telefonie a Internetu. Obecně se tak označuji take elektronicka zařizeni, ktere mohou zpracovavat současně zvuk (audio), obraz (video) a data.
 

Tuner
Je technicke zařizeni, ktere umožňuje zpracovat vysokofrekvenčni signal přijaty antenou, převest jej do nižšiho frekvenčniho pasma a uzpůsobit pro dalši zpracovani. Může se jednat o samostatne zařizeni nebo součast jineho komplexnějšiho elektronickeho zařizeni (televize, set-top box, satelitni přijimač, rozhlasovy přijimač apod.).
 

Twin tuner
Zařizeni se dvěma přijimacimi moduly. Umožňuje sledovat dva programy zaroveň nebo jeden sledovat a druhy zaznamenavat.

Upgrade
Aktualizace verze programu přistroje spotřebni elektroniky. Některe přistroje umožňuji upgrade pomoci propojeni s počitačem pomoci serioveho rozhrani (RS-232, USB), možny je tež upgrade přes antenni vstup (pokud je odvysilan a přistroj tuto možnost podporuje).
 

USALS
USALS (Universal Satellites Automatic Location System) - USALS je univerzalnim systemem pro automaticke určeni polohy satelitniho přijimače. Zjištěni zeměpisne delky a šiřky usnadňuje natačeni paraboly satelitu a uživatel set-top-boxu pro DVB-S už nemusi ručně zadavat a ukladat pozici každeho dostupneho satelitu. Diky USALS stači zadat jediny satelit a system vypočte sam polohu všech dalšich, na ktere by se divak mohl divat.
 

USB
Universal Serial Bus; Rychle seriove rozhrani použivane pro připojeni přistrojů spotřebni elektroniky k domacim počitačům. Může sloužit jak k přenosu obecnych binarnich dat do přistroje (viz Upgrade), tak k přenosu videodat do počitače (sledovani a zachytavani televizniho vysilani na PC).

VBI
Vertical Blanking Interval - řadky, ktere se v TV vysilani nepouživaji pro přenos obrazu, sloužici pro synchronizaci obrazu a navrat paprsku obrazovky do vychozi polohy. Jde o nevyužity prostor, proto se zde začaly vysilat doplňujici informace jako teletext, closed caption apod.
 

VBR
Pod zkratkou VBR se skryva označeni proměnliveho datoveho toku (variable bit rate). Multiplex, v němž všechny programy vysilaji ve VBR, se pak nazyva "statisticky multiplex". Jak už sam nazev datoveho toku napovida, může se množstvi dat vysilaneho programu při použiti VBR měnit v zavislosti na tom, jak naročna scena se pravě vysila. Divak se tak dočka napřiklad vyraznějšich detailů při sportovnich přenosech a ostatnich scenach naročnych na obrazove podrobnosti. Celkově se při použiti VBR zvyši kvalita vysilani.
 

VHF
Very high frequency; Frekvence elektromagnetickeho vlněni v rozsahu 47 až 400 MHz, ktere se použiva k pozemnimu přenosu televizniho vysilani.
 

Viaccess
Druh kodovaciho systemu pomoci něhož se řidi a kontroluje přistup uživatele na zpoplatněne a autorskym pravem chraněne služby. Pomoci originalnich přistupovych karet v tomto kodovacim systemu je možne sledovani placenych stanic. Verze: Viaccess PC2.3, Viaccess PC2.4, Viaccess PC2.5, Viaccess PC2.6 a Viaccess PC3.0. System Viaccess využiva několik providerů např. TPS, ART, NTV, Canal Satellite France, atd.
 

Video komprese
Redukce analogovych televiznich signalů a jejich konverze na digitalni. Tento postup se použiva na ASTRA 1 E, 1 F a 1 G, takže přes jediny transponder lze přenašet asi deset programů (33 MHz).

XviD
Kodek pro kompresi videa založeny na MPEG-4 formatu.

YPbPr
Označeni pro jeden z nejkvalitnějšich formatů analogoveho videa. Tento format je vhodny i pro přenos videa ve vysokem rozlišeni (HDTV). Signal je přenašen třemi stiněnymi koaxialnimi kabely s cinch konektory. Obraz je tvořen pomoci jedne jasove složky a dvou složek barev (Pb, Pr).

Nahoru

 
 
 
 
 
 
 

Facebook